עוד זנב מהסופה התקשורתית (סנדי קטנה עלי) שהתחוללה בביקור בבוסטון. שימו לב: מדובר בראיון רדיו, יש אפשרות להאזין. האפינגטון פוסט זה נחשב?


http://www.huffingtonpost.com/charlotte-robinson/celebrity-chef-gil-hovav-
on-being-out-in-israel-lgbt-issues-and-gaza_b_2164449.html