כן, כן, פעם היו לי תלתלים (ועדשות מגע וביישנות מולדת). שופופו:

http://www.youtube.com/watch?v=lbRSSG_ZQwY&feature=related